Saturday, June 7

inspiring wall hangs

I've fallen in love with making wall hangs of different shapes with inspirational quotes or lyrics. Here are two I've made today. There are some more to show but I have to take pics of them. So I'll post them soon.

Ostatnio najbardziej lubię robić zawieszki na ścianę z fajnymi cytatami lub tekstami piosenek. Oto dwie, które powstały dziś. Jest jeszcze kilka do pokazania, ale nie mam jeszcze zdjęć więc umieszczę je tu wkrótce.


No comments: