Tuesday, March 3

birthday cards

Two of the birthday cards I sent yesterday for a few of my friends. And a bookmark with a br. Roger's prayer reading:
Jesus
our peace
taking our burdens upon yourself,
You enable us to wait
until God's JOY comes to touch the depths of our soul.

Dwie kartki urodzinowe dla przyjaciółek i jedna zakładka do kompletu z tekstem modlitwy br Roger z Taize:
Jezu
nasz pokoju
biorąc na siebie nasze trudy
uzdalniasz nas to oczekiwania na moment
aż Boza radość dotknie najgłębszych pokładów naszej duszy.

No comments: