Sunday, May 25

początki albumu Mateusza


Here are the cover and first few pages from the baby album I'm making for my sweetest nephew.

Oto okładka i pierwsze stronki z albumu całkiem realnego, który powstaje dla ślicznego Mateuszka.

No comments: